Category Archives: Uncategorized

چگونه ارتباطات حرفه ای خود را گسترش دهم ؟

تنظیم-قرارداد-07

برای این کار بهتر است عضو گروه ها و تیم هایی شوید که در آنجا افراد در جست و جوی هدفی مشترک هستند. در این صورت نه تنها به مقصود دسترسی پیدا می کنید، بلکه کار تیمی را می آموزید. با تمام افراد تیم دوست می شوید، آنها به دایره ارتباطی شما تبدیل می شوند.